O nama Reference Izveštaji Vesti Kontakt Galerija
Dnevni boravak za decu ometenu u razvoju u Šekspirovoj bb Beograd
Stambeno poslovni objekat u bloku 63, ulica Gandijeva, lamele D1, D2, A, B, C i E sa garažom infrastrukturom, saobraćajnicama i uređenjem terena
Stambeni objekat blok 2.14 naselje

Preuzmite tekstove:1. Zavrsni racun za 2017 godinu (.pdf)
2. Napomene za 2017 godinu (.pdf)
3. Izvestaj revizora za 2017 godinu (.pdf)
4. Izvestaj o poslovanju za 2017 godinu (.pdf)
5. Godisnji izvestaj za 2017 godinu (.pdf)
6. Odluka o sazivanju godisnje skupstine akcionara (.pdf)
7. Predlozi odluka (.pdf)
8. Glasacki listici (.pdf)
9. Punomocje za glasanje (.pdf)
10. Formular za glasanje u odsustvu (.pdf)
11. Godisnji izvestaj pre odrzavanja Skupstine akcionara (.pdf)
12. Izvestaj Internog revizora (.pdf)
13. Izvestaj Komisije za glasanje (.pdf)
14. Izvestaj o odrzanoj Skupstini (.pdf)
15. Zapisnik sa Sednice 2018 (.pdf)
16. GI2017 nakon odrzane Skupstine (.pdf)


1. Graditelj Zavrsni racun 2016 (.pdf)
2. Napomene za 2016 godinu (.pdf)
3. Izvestaj revizora za 2016 godinu (.pdf)
4. Izvestaj o poslovanju za 2016 godinu (.pdf)
5. Godisnji izvestaj za 2016 godinu (.pdf)
6. Odluka o sazivanju skupstine akcionara (.pdf)
7. Predlozi odluka (.pdf)
8. Glasacki listici (.pdf)
9. Punomocje za glasanje (.pdf)
10. Formular za glasanje u odsustvu (.pdf)
11. Godisnji izvestaj pre odrzavanja Skupstine akcionara (.pdf)
12. Izvestaj internog revizora 2017 (.pdf)
13. Izvestaj sa skupstine 2017 (.pdf)
14. Zapisnik sa Sednice 2017 (.pdf)
15. Izvestaj o bitnom dogadjaju (.pdf)
16. Godisnji izvestaj za 2016 nakon odrzane Skupstine (.pdf)


1.1. Obrasci Zavrsnog racuna za 2015 godinu (.pdf)
1.2. Napomene uz finansijske izvestaje (.pdf)
1.3. Izvestaj o poslovanju za 2015 godinu (.pdf)
1.4. Izvestaj revizora za 2015 godinu (.pdf)
1.5. Odluka o sazivanju skupstine (.pdf)
1.6. Punomocje za glasanje (.pdf)
1.7. Formular za glasanje u odstustvu (.pdf)
1.8. Poziv akcionarima (.pdf)
1.9. Predlozi odluka za skupstinu 20.06.16. godine (.pdf)
1.10. Glasacki listic (.pdf)
1.11. Godisnji izvestaj pre odrzavanja Skupstine akcionara (.pdf)
1.12. GI 2015 nakon odrzane Skupstine (.pdf)
1.13. Zapisnik sa Skupstine akcionara (.pdf)
1.14. Izvestaj sa Skupstine akcionara (.pdf)
1.15. Izvestaj internog revizora (.pdf)


2.1. Graditelj - Zavrsni racun 2014. godina (.pdf)
2.2. Napomene uz finansijske izvestaje 2014. godina (.pdf)
2.3. Izvestaj o poslovanju 2014. godina (.pdf)
2.4. Izvestaj ovlascenog revizora za 2014 godinu (.pdf)
2.5. Godisnji Izvestaj 2014 (.pdf)
2.6. Izvestaj internog revizora 2014 (.doc)
2.7. Odluka o sazivanju skupstine akcionara (.pdf)
2.8. Punomocje za glasanje (.pdf)
2.9. Formular za glasanje u odsustvu (.pdf)
2.10. Zapisnik sa sednice Skupstine (.pdf)
2.11. Izvestaj sa sednice Skupstine (.pdf)
2.12. Predlozi odluka Skupstine (.pdf)
2.13. Godisnji dokument o objavljenim informacijama (.pdf)
2.14. Izvestaj o bitnom dogadjaju (.pdf)


3.1. Finansijski izvestaj za 2013 godinu - obrazac (.pdf)
3.2. Izvestaj i misljenje revizora za 2013. godinu (.pdf)
3.3. Godisnji izvestaj o poslovanju za 2013. godinu (.pdf)
3.4. Izvestaj internog revizora 2013. godina (.pdf)
3.5. Napomene uz finansijske izvestaje 2013 (.pdf)
3.6. Finansijski izvestaj za 2013. godinu (.pdf)
3.7. Odluka o sazivanju godisnje skupstine drustva (.pdf)
3.8. Punomocje za glasanje (.pdf)
3.9. Formular za glasanje u odstustvu (.pdf)
3.10. Predlozi odluka za skupstinu (.pdf)
3.11. Izvestaj o radu Nadzornog odbora (.pdf)
3.12. Godisnji dokument o objavljenim informacijama (.pdf)
3.13. Skupstina - izvestaj o bitnim dogadjajima (.pdf)
3.14. Zapisnik sa sednice (.pdf)
3.15. Godisnji izvestaj 2013 (.pdf)


4.1. Finansijski izvestaj za 2012.god (.pdf)
4.2. Napomene uz finansijski izvestaj za 2012.god (.doc)
4.3. Izvestaj i misljenje revizora za 2012.god (.pdf)
4.4. Godisnji izvestaj o poslovanju za 2012.god (.doc)
4.5. Finansijski izvestaj za 2012.god - obrazac (.pdf)
4.6. Godisnji dokument o objavljenim informacijama za 2012 godinu (.pdf)
4.7. GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2012.GODINU (.pdf)Završni račun za 2011. godinu