O nama Reference Izveštaji Vesti Kontakt Galerija
Stambeno poslovni objekat PFC 29 ul Vojvođanska Novi Beograd sa podzemnim garazama i infrastrukturom
Grupacija objekata N11, N12, N13 i N14 sa garažom infrastrukturom, saobraćajnicama i uređenjem terena u naselju
Ogranak Doma zdravlja Zemun u naselju

Vesti

GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ''GRADITELJ-BEOGRAD'' AD BEOGRAD (ČUKARICA)

U skladu sa Čl. 23. Zakona o tržištu kapitala (objavljen u „Sl. glasniku RS“ br. 31/2011), Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom (objavljen u „Sl. glasniku RS“br. 89/2011) i Uputstvom o načinu na koji javna drštva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju infromacije Komisiji, Građevinsko društvo ''GRADITELJ- BEOGRAD'' AD BEOGRAD (ČUKARICA), iz Beograda, ul. Radnih akcija 93a, MB: 07014830 objavljuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama u toku 2021. godine:

Red. br Informacija Datum objave Mesto objave informacije Internet stranica objave
1 Sazivanje Godisnje skupstine akcionara 18.05.21
24.05.21
Beogradska berza AD
Agencija za privredne registre RS
Graditelj-Beograd AD
www.belex.rs
www.apr.gov.rs
www.graditeljbeograd.com
2 Finansijski izvestaj 2020 godina 24.05.21 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
3 Napomene uz finansijski izvestaj 2020 god 24.05.21 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
4 Izvestaj nezavisnog revizora 24.05.21 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
5 Izvestaj internog revizora 24.05.21 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
6 Godisnji izvestaj 2020 godina 06.05.21 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
7 Izvestaj o odrzavanju Godisnje skupstine akcionara 01.07.21 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
8 Zapisnik i odluke sa Godisnje skupstine akcionara 01.07.21 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
9 Godisnji izvestaj o objavljenim informacijama 28.06.21
01.07.21
Beogradska berza AD
Graditelj-Beograd AD
www.belex.rs
www.graditeljbeograd.com

GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ''GRADITELJ-BEOGRAD'' AD BEOGRAD (ČUKARICA)

U skladu sa Čl. 23. Zakona o tržištu kapitala (objavljen u „Sl. glasniku RS“ br. 31/2011), Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom (objavljen u „Sl. glasniku RS“br. 89/2011) i Uputstvom o načinu na koji javna drštva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju infromacije Komisiji, Građevinsko društvo ''GRADITELJ- BEOGRAD'' AD BEOGRAD (ČUKARICA), iz Beograda, ul. Radnih akcija 93a, MB: 07014830 objavljuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama u toku 2020. godine:

Red. br Informacija Datum objave Mesto objave informacije Internet stranica objave
1 Sazivanje Godisnje skupstine akcionara 26.05.20 Beogradska berza AD
Agencija za privredne registre RS
Graditelj-Beograd AD
www.belex.rs
www.apr.gov.rs
www.graditeljbeograd.com
2 Finansijski izvestaj za 2019 godinu 29.05.20 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
3 Napomene uz finansijski izvestaj 2019 god 29.05.20 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
4 Izvestaj nezavisnog revizora 29.05.20 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
5 Izvestaj internog revizora 29.05.20 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
6 Godisnji izvestaj 2019 godina 09.07.20 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
7 Izvestaj o odrzavanju Godisnje skupstine akcionara 09.07.20 Beogradska berza AD
Graditelj-Beograd AD
www.belex.rs
www.graditeljbeograd.com
8 Zapisnik i odluke sa Godisnje skupstine akcionara 09.07.20 Graditelj-Beograd AD
Agencija za privredne registre RS
www.graditeljbeograd.com
www.apr.gov.rs
9 Godisnji izvestaj o objavljenim informacijama 06.07.20 Beogradska berza AD
Graditelj-Beograd AD
www.belex.rs
www.graditeljbeograd.com

Godišnji dokument o objavljenim informacijama dostupan je na internet stranici Beogradske berze (www.belex.com).

Napomena: Pojedine informacije na koje upućuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama mogu biti zastarele.

GRADITELJ BEOGRAD AD
Generalni direktor
Anakijev Bojko, dipl.ing.građ.GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA AKCIONARSKOG DRUŠTVA '' GRADITELJ-BEOGRAD'' AD BEOGRAD (ČUKARICA)

U skladu sa Čl. 23. Zakona o tržištu kapitala (objavljen u „Sl. glasniku RS“ br. 31/2011), Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom (objavljen u „Sl. glasniku RS“br. 89/2011) i Uputstvom o načinu na koji javna drštva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju infromacije Komisiji, Građevinsko društvo ''GRADITELJ- BEOGRAD'' AD BEOGRAD (ČUKARICA), iz Beograda, ul. Radnih akcija 93a, MB: 07014830 objavljuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama u toku 2019. godine:

Red. br Informacija Datum objave Mesto objave informacije Internet stranica objave
1 Sazivanje Godisnje skupstine akcionara 09.05.19 Beogradska berza AD
Agencija za privredne registre RS
Graditelj-Beograd AD
www.belex.rs
www.apr.gov.rs
www.graditeljbeograd.com
2 Finansijski izvestaj za 2018 godinu 20.05.19 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
3 Napomene uz finansijski izvestaj 2017 god 20.05.19 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
4 Izvestaj nezavisnog revizora 20.05.19 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
5 Izvestaj internog revizora 20.05.19 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
6 Godisnji izvestaj o poslovanju 20.05.19
21.06.19
Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
7 Izvestaj o odrzavanju Godisnje skupstine akcionara 21.06.19 Beogradska berza AD
Graditelj-Beograd AD
www.belex.rs
www.graditeljbeograd.com
8 Zapisnik sa Godisnje skupstine akcionara 21.06.19 Graditelj-Beograd AD
Agencija za privredne registre RS
www.graditeljbeograd.com
www.apr.gov.rs
9 Odluke Godisnje skupstine akcionara 21.06.19 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
10 Godisnji izvestaj o objavljenim informacijama 24.06.19 Beogradska berza AD
Graditelj-Beograd AD
www.belex.rs
www.graditeljbeograd.com

Godišnji dokument o objavljenim informacijama dostupan je na internet stranici Beogradske berze (www.belex.com).

Napomena: Pojedine informacije na koje upućuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama mogu biti zastarele.

GRADITELJ BEOGRAD AD
Generalni direktor
Anakijev Bojko, dipl.ing.građ.GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ''GRADITELJ-BEOGRAD'' AD BEOGRAD (ČUKARICA)

U skladu sa Čl. 23. Zakona o tržištu kapitala (objavljen u „Sl. glasniku RS“ br. 31/2011), Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom (objavljen u „Sl. glasniku RS“br. 89/2011) i Uputstvom o načinu na koji javna drštva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju infromacije Komisiji, Građevinsko društvo ''GRADITELJ- BEOGRAD'' AD BEOGRAD (ČUKARICA), iz Beograda, ul. Radnih akcija 93a, MB: 07014830 objavljuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama u toku 2018. godine:

Red. br Informacija Datum objave Mesto objave informacije Internet stranica objave
1 Sazivanje Godisnje skupstine akcionara 09.05.18 Beogradska berza AD
Agencija za privredne registre RS
Graditelj-Beograd AD
www.belex.rs
www.apr.gov.rs
www.graditeljbeograd.com
2 Finansijski izvestaj 2017 godina 12.05.18 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
3 Napomene uz finansijski izvestaj 2017 god 12.05.18 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
4 Izvestaj nezavisnog revizora 12.05.18 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
5 Izvestaj internog revizora 15.06.18 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
6 Godisnji izvestaj 2017 godina 12.05.18
18.06.18
Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
7 Izvestaj o odrzavanju Godisnje skupstine akcionara 18.06.18 Beogradska berza AD
Graditelj-Beograd AD
www.belex.rs
www.graditeljbeograd.com
8 Zapisnik sa Godisnje skupstine akcionara 18.06.18 Graditelj-Beograd AD
Agencija za privredne registre RS
www.graditeljbeograd.com
www.apr.gov.rs
9 Odluke sa Godisnje skupstine akcionara 18.06.18 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
10 Godisnji izvestaj o objavljenim informacijama 18.06.18 Beogradska berza AD
Graditelj-Beograd AD
www.belex.rs
www.graditeljbeograd.com

GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA AKCIONARSKOG DRUŠTVA '' GRADITELJ-BEOGRAD'' AD BEOGRAD (ČUKARICA)

U skladu sa Čl. 23. Zakona o tržištu kapitala (objavljen u „Sl. glasniku RS“ br. 31/2011), Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom (objavljen u „Sl. glasniku RS“br. 89/2011) i Uputstvom o načinu na koji javna drštva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju infromacije Komisiji, Građevinsko društvo ''GRADITELJ- BEOGRAD'' AD BEOGRAD (ČUKARICA), iz Beograda, ul. Radnih akcija 93a, MB: 07014830 objavljuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama u toku 2017. godine:

Red. br Informacija Datum objave Mesto objave informacije Internet stranica objave
1 Sazivanje Godisnje skupstine akcionara 05.05.17 Beogradska berza AD
Agencija za privredne registre RS
Graditelj-Beograd AD
www.belex.rs
www.apr.gov.rs
www.graditeljbeograd.com
2 Finansijski izvestaj 2016 godina 21.04.17 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
3 Napomene uz finansijski izvestaj 2016 god 21.04.17 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
4 Izvestaj nezavisnog revizora 21.04.17 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
5 Izvestaj internog revizora 21.04.17 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
6 Godisnji izvestaj 2015 godina 21.04.17
19.06.17
Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
7 Izvestaj o odrzavanju Godisnje skupstine akcionara 19.06.17 Beogradska berza AD www.belex.rs
8 Zapisnik i odluke sa Godisnje skupstine akcionara 16.06.17 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
9 Godisnji izvestaj o objavljenim informacijama 20.06.17 Beogradska berza AD
Graditelj-Beograd AD
www.belex.rs
www.graditeljbeograd.com

Godišnji dokument o objavljenim informacijama dostupan je na internet stranici Beogradske berze (www.belex.com).

Napomena: Pojedine informacije na koje upućuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama mogu biti zastarele.

GRADITELJ BEOGRAD AD
Generalni direktor
Anakijev Bojko, dipl.ing.građ.GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA AKCIONARSKOG DRUŠTVA '' GRADITELJ-BEOGRAD'' AD BEOGRAD (ČUKARICA)

U skladu sa Čl. 23. Zakona o tržištu kapitala (objavljen u „Sl. glasniku RS“ br. 31/2011), Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom (objavljen u „Sl. glasniku RS“br. 89/2011) i Uputstvom o načinu na koji javna drštva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju infromacije Komisiji, Građevinsko društvo ''GRADITELJ- BEOGRAD'' AD BEOGRAD (ČUKARICA), iz Beograda, ul. Radnih akcija 93a, MB: 07014830 objavljuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama u toku 2015. godine:

Red. br Informacija Datum objave Mesto objave informacije Internet stranica objave
1 Sazivanje Godisnje skupstine akcionara 13.04.16 Beogradska berza AD
Agencija za privredne registre RS
Graditelj-Beograd AD
www.belex.rs
www.apr.gov.rs
www.graditeljbeograd.com
2 Finansijski izvestaj 2015 godina 13.04.16 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
3 Napomene uz finansijski izvestaj 2015 god 13.04.16 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
4 Izvestaj nezavisnog revizora 13.04.16 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
5 Izvestaj internog revizora 13.04.16 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
6 Godisnji izvestaj 2015 godina 30.04.16
24.05.16
Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
7 Izvestaj o odrzavanju Godisnje skupstine akcionara 24.05.16 Beogradska berza AD www.belex.rs
8 Zapisnik i odluke sa Godisnje skupstine akcionara 24.05.16 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
9 Godisnji izvestaj o objavljenim informacijama 25.05.16 Beogradska berza AD
Graditelj-Beograd AD
www.belex.rs
www.graditeljbeograd.com

Godišnji dokument o objavljenim informacijama dostupan je na internet stranici Beogradske berze (www.belex.com).

Napomena: Pojedine informacije na koje upućuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama mogu biti zastarele.

GRADITELJ BEOGRAD AD
Generalni direktor
Anakijev Bojko, dipl.ing.građ.Odluka o sazivanju Vanredne sednice Skupstine (.pdf)
Poziv akcionarima za Vanrednu sednicu Skupstine (.pdf)
Glasacki listic (.pdf)
Formular za glasanje u odsustvu (.pdf)
Punomocje za glasanje (.pdf)
Zapisnik sa vanredne sednice Skupstine akcionara (.pdf)
Izvestaj sa vanredne sednice Skupstine akcionara (.pdf)
Odluke skupstine (.pdf)
Izvestaj o bitnom dogadjaju (.pdf)
Preciscen tekst Statuta Drustva (.pdf)

GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA AKCIONARSKOG DRUŠTVA '' GRADITELJ BEOGRAD'' AD BEOGRAD(ČUKARICA)

 

U skladu sa Čl. 23. Zakona o tržištu kapitala (objavljen u „Sl. glasniku RS“ br. 31/2011), Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom (objavljen u „Sl. glasniku RS“br. 89/2011) i Uputstvom o načinu na koji javna drštva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju infromacije Komisiji, Građevinsko društvo '' GRADITELJ BEOGRAD''AD,BEOGRAD (ČUKARICA), iz Beograda, ul. Radnih akcija 93a, MB: 07014830 objavljuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama u toku 2014. godine:

Red.br. Informacija Datum objave Mesto objave Internet stranica objave
1. Sazivanje Godišnje skupštine akcionara 08.05.2015.g. Beogradska berza AD
Agencija za privredne registre RS
Graditelj-Beograd AD
www.belex.rs
www.apr.gov.rs
www.graditeljbeograd.com
2. Finansijski izvestaj 2014 godina 29.04.2015.g. Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
3. Napomene uz finansijski izvestaj 2014 god 29.04.2015.g. Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
4. Izvestaj nezavisnog revizora 30.04.2015.g. Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
5. Izvestaj internog revizora 30.04.2015.g. Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
6. Godisnji izvestaj 2014 godina 30.04.2015.g. Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com

 

Godišnji dokument o objavljenim informacijama dostupan je na internet stranici Beogradske berze (www.belex.rs).

 

NAPOMENA: Pojedine informacije na koje upućuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama mogu biti zastarele.


"GRADITELJ- BEOGRAD" AD
Generalni direktor
Anakijev Bojko, dipl.ing.građ.

* Preuzmite ceo tekst

Arhivu izveštaja možete pronaći u segmentu IZVEŠTAJI!