U skladu sa Čl. 23. Zakona o tržištu kapitala (objavljen u „Sl. glasniku RS“ br. 31/2011), Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom (objavljen u „Sl. glasniku RS“br. 89/2011) i Uputstvom o načinu na koji javna drštva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju infromacije Komisiji, Građevinsko društvo ”GRADITELJ- BEOGRAD” AD BEOGRAD (ČUKARICA), iz Beograda, ul. Radnih akcija 93a, MB: 07014830 objavljuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama u toku 2015. godine:

Red. br Informacija Datum objave Mesto objave informacije Internet stranica objave
1 Sazivanje Godisnje skupstine akcionara 13.04.16 Beogradska berza AD
Agencija za privredne registre RS
Graditelj-Beograd AD
www.belex.rs
www.apr.gov.rs
www.graditeljbeograd.com
2 Finansijski izvestaj 2015 godina 13.04.16 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
3 Napomene uz finansijski izvestaj 2015 god 13.04.16 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
4 Izvestaj nezavisnog revizora 13.04.16 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
5 Izvestaj internog revizora 13.04.16 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
6 Godisnji izvestaj 2015 godina 30.04.16
24.05.16
Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
7 Izvestaj o odrzavanju Godisnje skupstine akcionara 24.05.16 Beogradska berza AD www.belex.rs
8 Zapisnik i odluke sa Godisnje skupstine akcionara 24.05.16 Graditelj-Beograd AD www.graditeljbeograd.com
9 Godisnji izvestaj o objavljenim informacijama 25.05.16 Beogradska berza AD
Graditelj-Beograd AD
www.belex.rs
www.graditeljbeograd.com

 

Godišnji dokument o objavljenim informacijama dostupan je na internet stranici Beogradske berze (www.belex.com).

Napomena: Pojedine informacije na koje upućuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama mogu biti zastarele.

GRADITELJ BEOGRAD AD
Generalni direktor
Anakijev Bojko, dipl.ing.građ.

Odluka o sazivanju Vanredne sednice Skupstine (.pdf)
Poziv akcionarima za Vanrednu sednicu Skupstine (.pdf)
Glasacki listic (.pdf)
Formular za glasanje u odsustvu (.pdf)
Punomocje za glasanje (.pdf)
Zapisnik sa vanredne sednice Skupstine akcionara (.pdf)
Izvestaj sa vanredne sednice Skupstine akcionara (.pdf)
Odluke skupstine (.pdf)
Izvestaj o bitnom dogadjaju (.pdf)
Preciscen tekst Statuta Drustva (.pdf)